Datový admin platformy Informix

Hledáme posilu – Datového admina platformy Informix do týmu našeho klienta, který patří mezi top bankovní instituce.

 

Co bude Vaším úkolem v této roli?

 • Pravidelné kontroly
 
   • DB Check – provádí se podle checklistu (podle robustnosti databázové infrastruktury) 1 x měsíčně, výstupem kontroly je report s popisem stavu a případnými doporučeními na změnu nastavení, upgradu. Příklad checklistu:
    • optimálnost výpočtu informix statistik
    • DB logy a frekvenci jejich přepínání
    • Kontrola archívních souborů a jejich umístění
    • Trend růstu databáze
    • Obsazení a volné místo v dbspaces, počty extentů
    • Procesy a sessions
    • Chyby v onlogu
    • Nastavení pamětí
    • Proces zálohování, co a jak se odzálohovalo a jak dlouho to trvalo.
 
   • DB Healthcheck – minimálně 1 x za půl roku, kontrola dle checklistu zahrnující “širší” report vyhodnocení zátěže databázového serveru během jednoho celého pracovního dne. Na základě měření jsou provedeny nebo doporučeny optimalizační změny v konfiguraci nebo ladění výkonu (např. rozložení dat v DB, indexy,…). Výstupem je komplexní report.
 
 • Monitoring funkčnosti Informixu
  • Pasivní monitoring běhu databázového serveru v režimu 24×7, cílem je předejít kolizním stavům databáze včasnou detekcí potenciálních problémů a neprodleným kontaktováním zodpovědného pracovníka zákazníka
  • K monitoringu databáze postačuje pasivní přístup k systémovým tabulkám databázového serveru, nikoliv k produkčním datům.
  • Monitoring zahrnuje:
   • operace produkčního databázového serveru;
   • výkonnost databázového serveru;
   • vytížení zdrojů databázového serveru;
  • Vybrané parametry je vhodné ukládat do databáze pro pozdější pravidelný reporting nebo pro pátrání po příčinách případného incidentu nebo také pro kapacitní management
 
 • Kapacitní management
  • vyhodnocení trendů, tj. aby podle sesbíraných metrik mohlo být rozhodnuto o kolik daný objekt (chuck, extent, dbspace,…) navýšit
 
 • Zálohování a obnova
  • Předpis pro zálohování vůči RTO 2h PRO 1h, tedy kdy spustit jaký typ zálohy
  • Jak obnovit DB k danému DB logu nebo času
 
 • Správa IFX (uživatelé, role)
 
 • Řešení provozních incidentů (chybových stavů) – Knowledge base vzniklá na základě řešení předchozích incidentů
 
 • Patchování IFX (jak provést aplikaci Fixpacku)
 
 • Aplikačně specifické routines a jejich troubleshooting
  • denní kopie DB PROD -> REPL
  • měsíční kopie DB PROD -> STAT
  • ad hoc kopie DB PROD -> TEST
 
 • Disaster Recovery (active -> passive a jeho přepnutí)
 

Jaké znalosti a zkušenosti se Vám budou hodit?

 • 2 roky zkušeností v Infrormix
 

Co by Vás ještě mohlo zajímat?

 • Forma spolupráce: IČO
 • Rozsah spolupráce: part-time (0.5 FTE)
 • Lokalita: Praha
 • Nástup: ASAP
 • Délka alokace: Dlouhodobá spolupráce
 • U pozice je požadavek na pohotovostní činnost:
  • Režim 8×5
  • Režim 8×5 + noc on call, údržba
  • Režim 24/7
FB_IMG_1664873530033