React Developer Senior

Hledáme šikovného seniorního React Developera, který našemu klientovi, poskytovateli služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií, pomůže zmodernizovat IT architekturu self-care portálu s cílem podpořit rychlejší TTM, levnější vývoj a dodat nejlepší zákaznickou zkušenost na telco trhu.

Jako veřejné cloudové řešení byl zvolen Microsoft Azure, který se tak stal komplementárním k on-premise řešením. K tomu je potřeba implementovat micro-servisní architekturu v rámci React aplikací. Součástí těchto aktivit je umět navrhovat, vyvíjet, nasazovat a provozovat micro-front-end aplikace v Reactu dodávané různými dodavateli (Multi-Vendor Platform – MVP), přičemž z pohledu uživatele jsou vnímány jako jedno graficky celistvé propojené prostředí. Obdobného cíle se klient snaží dosáhnout i na micro-servisní vrstvě.

 

Koho pro tento úkol hledáme?

 • Hledáme seniorního vývojáře schopného implementace front-endu v Reactu. Zároveň by měl mít z pohledu znalostí a zkušeností přesah do designu takových aplikací, a do designu a implementace business logic vrstvy (micro-services).
 • Důležitá je zkušenost a schopnost orientovat se v problematice CI/CD. V této roli se vývojář může/bude podílet přímo na implementaci konkrétních business projektů obsahujících změny na front-endu nebo micro-servisní vrstvě.
 • Očekáváme, že budete zároveň plnit i roli konzultanta v této problematice, tedy očekáváme zkušenosti v této oblasti z předchozích projektů.
 • Také se budete podílet v rámci týmu na definici postupů, nastavování pravidel, oponentuře návrhů různých částí frameworku, ověřování navržených postupů (PoC), QA nad dodávkami různých dodavatelů apod.
 • Zodpovědnost budete mít také za řešení/koordinaci přidělených dílčích úkolů.

 

S jakým techstackem se zde setkáte?

 • React, Create React App, Typescript
 • Code Quality: ESLint, Prettier
 • Micro Frontends: Webpack 5 Module Federation
 • DevOps: Azure K8S Service, Jenkins
 • Testování: Jest, React Testing Library
 • Material UI, Rollup, React Router, React Hook Form

 

Jaké soft skills bychom u Vás uvítali?

 • Schopnost dobré komunikace v týmu.
 • Strukturované řešení problémů.
 • Řízení menšího týmu.
 • Schopnost prioritizace.
 • Chuť se neustále učit a posouvat sebe i ostatní kolegy.
 • Umět se rychle zorientovat v nové problematice a prostředí.

 

Co by Vás mohlo ještě zajímat?

 • Alokace: Fulltime (100 %)
 • Rozložení HO vs. on-site: Hybridní režim, tzn. práce vzdáleně je akceptována, ale bude požadována i občasná přítomnost on-site.
 • Způsob spolupráce: IČO
 • Start: polovina srpna 2022
 • Dlouhodobá spolupráce
 • Lokalita: Praha
INBRAIT-foto-Jana