SW Architekt pro oblast Case Managementu

Do cca deseti členného agilního týmu hledáme seniorního SW Architekta. Tým aktuálně pracuje na vývoji a rozvoji nástroje pro oblast Case Managementu dle agilních principů. 

Za jaké aktivity budete jako SW Architect primárně zodpovědný?

 • Příprava a tvorba architektonického návrhu.
 • Návrh technického řešení implementace změn ve stávajících a nových komponentách systému, včetně analýzy dopadů.
 • Dohled nad dodržování standardů během implementace.
 • Sběr požadavků pro design rozhraní.
 • Návrh struktury požadovaných rozhraní (Model Driven Design) v Enterprise Architect (EA).
 • Návrh orchestrace a implementace služeb v EA.
 • Generování kódu z modelu – EA -> Java, Open API.
 • Příprava modelů (i databázových) v Enterprise Architect, UML.
 • Příprava zadání pro implementaci – JIRA, EA, rozpad na epicy, storky.
 • Vytváření a aktualizace standardizované dokumentace v Enterprise Architect, Confluence.
 • Spolupráce s ostatními týmy a kolegy v oblast IT a business.
 • Kontrola správnosti implementovaného řešení.
 • Konzultace návrhů se zadavateli a ostatními členy řešitelského týmu.
 • Koordinace a odřízení změn v případě nekompatibility napříč dotčenými týmy.
 • Tvorba odhadů pracnosti nových a změnových požadavků.
 • Aplikační podpora na 3. úrovni.

 

Jaké znalosti a zkušenosti  s vývojem byste měl/a mít?

 • Znalost SOA Architektury, XML, XSD, J2EE, integrační návrhové vzory, RestAPI, WebServices.
 • Znalost principů Microservice Architecture.
 • Zkušenost s Integračními patterny a technologiemi (Kafka, Artemis, Camel, OpenAPI).
 • Zkušenosti alespoň s jednou integrační platformou (návrh webových služeb – RESTxSOAP, popis návrhových vzorů, synchronní/asynchronní komunikace).

 

Výhodou bude znalost: Domain Driven Design, nástrojů a metodiky pro IT analýzu a modelování procesů (MS Visio, Enterprise Architect, UML, BPMN, UX).

 

Bez jakého techstacku se to neobejde?

 • Vývoj – Java (Springboot, Maven), TypeScript (Angular), messaging (IBM MQ, Artemis, Kafka, …), PostgreSQL.
 • Platformy – Istio, FluentBit, Redis, OAuth, Kibana, Logman – aplikace na správu logů.
 • Build aplikace – GIT, Jenkins, UCD / ArgoCD.

 

Doplňující informace:

 • Alokace: Full-time
 • Lokalizace: Praha
 • Nástup: ASAP
 • Délka alokace: Dlouhodobá spolupráce
INBRAIT-foto-Eva