INBRAIT

Etický kodex

Inbrait, s.r.o. – Etický kodex Společnost Inbrait, s.r.o. má primární zájem na dobré pověsti firmy a dlouhodobých kladných vztahů se všemi dodavateli a odběrateli. Etický kodex není zařazen mezi závazné právní předpisy. Dodržování etického kodexu ze strany společnosti je jejím dobrovolným morálním závazkem, který doporučuje způsob chování zaměstnanců vůči společnosti samotné, vůči kolegům, dodavatelům, odběratelům […]