INBRAIT


1 rok INBRAITu

SLAVÍME ROK!

Více než před rokem jsem si dala za cíl založit IT společnost, která bude poskytovat kvalifikované a ověřené IT kapacity našim klientům, a která bude mít postupem času silné a zvučné jméno na trhu IT.

Mým úkolem je kompletní zastřešení obchodních i marketingových aktivit společnosti, posílení vztahů se stávajícími klienty a navázání spolupráce s novými klienty, a to i v nových segmentech na českém trhu a slovenském trhu.

Business INBRAITu stavím na kvalitě, férovosti, respektu a závazku. Kvalita pro mě znamená, že každý projekt, ale i člověk je důležitý. Domnívám se, že férové jednání a navazování přátelských vztahů vede ke vzájemné důvěře a odstranění různých nejasností. Mým cílem je být pro své kolegy, klienty i IT odborníky dlouhodobým partnerem.

Shrnutí našeho prvního roku:
• Máme více než 30 aktuálně obsazených IT kolegů na projektech.
• Přeplnili jsme náš původní plán výnosů a dostali jsme se nad 30 milionů v tržbách.
• Získali jsme 6 důležitých zákazníků převážně z bankovní oblasti.

To vše by se ale nikdy nemohlo podařit bez pomoci mého týmu, bez našich IT odborníků a v neposlední řadě bez našich vážených zákazníků. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem vyjmenovaným a popřát naší společnosti, aby se jí dařilo i dále při zachování všech našich hodnot.