INBRAIT

Tyrkys bodyshop

INBRAIT je butiková společnost, která se specializuje na propojování externistů, tedy profesionálů s organizacemi, které potřebují pracovní sílu s určitými dovednostmi a zkušenostmi. Naše motivace k vytvoření Tyrkys Bodyshopu byla jasná – nabídnout alternativu k tradičním personálním agenturám a zároveň vytvořit prostředí, ve kterém jsou upřímnost, férovost, transparentnost a nízké marže klíčovými pravidly.


Tyrkys Bodyshop se snaží změnit status quo v těchto ohledech. Když se ptáme, proč INBRAIT dělá Tyrkys bodyshop, odpovědí je jednoduchá: INBRAIT věří, že existuje lepší způsob, jak spojovat profesionály s klienty, a chce tímto způsobem přinést výhody všem zúčastněným stranám.


Tyrkys Bodyshop v sobě zahrnuje několik klíčových parametrů, které jej činí jedinečným a inovativním.


Jedním z klíčových pilířů Tyrkys Bodyshopu je snížení marží na udržitelné minimum. Tím pádem jsou náklady pro klienty i externisty výrazně nižší než u tradičních personálních agentur. Transparentní finanční model znamená, že všichni účastníci vědí, za co platí, kolik platím tedy jaké částky jdou samotným externistům a jaké částky jdou samotným klientům.


Tyrkys Bodyshop se neomezuje na jednorázové kontrakty. Cílem je budovat dlouhodobé vztahy mezi externisty, a i našimi klienty. To znamená, že se INBRAIT snaží nejenom poskytovat krátkodobé pracovní příležitosti, ale také vyhledává projekty, které by mohly růst a vyvíjet se v delší spolupráci.


Tyrkys Bodyshop klade důraz na etické hodnoty, upřímnost a férovost ve všech svých aktivitách. To se projevuje například v tom, že INBRAIT představuje externisty tak, jak jsou, a nesnaží se překrucovat jejich dovednosti či zkušenosti. Tím pádem se klienti nemusejí obávat nepříjemných překvapení na pohovorech.


Díky svému agilnímu přístupu se Tyrkys Bodyshop dokáže rychle přizpůsobovat měnícím se potřebám trhu a klientů. To znamená, že si udržuje konkurenceschopnost a zůstává relevantní i v dnešní době neustálých změn.


Tyrkys Bodyshop, který INBRAIT představuje, není jen obchodním modelem, je to vize jak může vypadat nová éra pracovního trhu, ve které jsou hodnoty a etika na prvním místě. INBRAIT tímto konceptem ukazuje, že i v konkurenčním světě podnikání je možné dělat věci jinak a nabídnout větší hodnotu klientům i externistům.