Jak vyfakturovat

Nejdříve zvolíme projekt Arbes accounting (AIACCA), klikneme na tlačítko Create a vybereme typ issue Incoming Invoice.

Pole

Pro založení issue je potřeba vyplnit následující pole.

 • Summary – Název issue. Povinné políčko.
 • Invoice number – Číslo faktury. Povinné políčko.
 • Date of Taxable supply – Datum uskutečnění zdanitelného plnění – je to datum, do kterého měsíce faktura spadne. Povinné políčko.
 • Due date – Datum splatnosti ve dnech. Nabízí se  předvybrané hodnoty, pro vlastní hodnotu vybereme políčko Other a zobrazí se nám políčko Number of days, do kterého tuto hodnotu vybereme. Povinné políčko.
 • Number of days – Do tohoto políčka vkládáme vlastní hodnotu data splatnosti ve dnech. Zobrazeno pouze když je v poli Due date vybrána hodnota Other. Povinné pokud je vybrána v poli Due date hodnota Other.
 • Vat payer – Pokud jsi plátce DPH tak Ano, jinak Ne. (Plátce DPH zadává částky níže bez DPH)  Povinné políčko.
 • Agency – Pokud pracuješ přes agenturu, tak jí vyber, jinak dej No agency. Povinné políčko.
 • Base amount – Základní částka
 • Sales bonus – Obchodní bonus
 • Kvartální bonus KPI – Kvartální bonus dle splněného KPI
 • Directors bonus – Ředitelský bonus
 • Year bonus – Roční bonus
 • Standby – Pohotovost
 • Supplemental costs – Více náklady
 • Description – popis
 • Attachment – Příloha – přiložte fakturu v PDF formátu. Ke každé faktuře prosím přiložte schválený výkaz klientem. Může se jednat například o vygenerovaný timesheet v excelu nebo jakýkoliv formát z interních systémů klienta.
  • Kontakt na účetní z mateřské společnosti ARBES Technologies, která má na starost fakturaci:
   Miroslava Pražanová – miroslava.prazanova@arbes.com
 • Cost center – automaticky doplněné pole. Povinné políčko.
 • Supervisor – automaticky doplněné pole. Povinné políčko.
 • Head of divison – automaticky doplněné pole. Povinné políčko.

Po vyplnění všech políček klikneme na Create, čímž issue vytvoříme.

Na obrázku vpravo vidíme příklad vyplněného issue.

 

Workflow

Proces zpracování faktury probíhá následovně:

 1. Issue je vytvořena a stav je nastaven na Draft. V tomto stavu můžeme issue editovat.
 2. Po založení issue zkontrolujeme vyplněné údaje a klikneme na Ke schválení, a tím spustíme schvalovací proces, kdy nadřízený zkontroluje Fakturu a rozhodne o schválení issue
 3. Pokud je faktura schválena, je předána do účtárny.
 4. Issue je po zpracování uzavřena

 

Na obrázku vlevo můžeme vidět celé workflow issue.