INBRAIT


Jak vyfakturovat

Nejdříve se přihlásíme do JIRA https://jira.arbes.com/secure/Dashboard.jspa a po zadání přihlašovacích údajů klikneme na tlačítko Create (Vytvořit), vybereme projekt Arbes accounting (AIACCA) a typ issue (typ úlohy) Incoming Invoice (příchozí fakturace)

Pole

Pro založení issue – úlohy je potřeba vyplnit následující pole.

 • Summary – Souhrn. Povinné políčko.
 • Invoice number – Číslo faktury. Povinné políčko.
 • Date of Taxable supply – Datum uskutečnění zdanitelného plnění – je to datum, do kterého měsíce faktura spadne. Povinné políčko.
 • Due date – Datum splatnosti ve dnech. Nabízí se  předvybrané hodnoty, pro vlastní hodnotu vybereme políčko Other a zobrazí se nám políčko Number of days, do kterého tuto hodnotu vybereme. Povinné políčko.
 • Vat payer – plátce DPH – Pokud jsi plátce DPH tak Ano, jinak Ne. (Plátce DPH zadává částky níže bez DPH)  Povinné políčko.
 • Agency – Agentura – INBRAIT. Povinné políčko.
 • Base amount – Základní částka. Povinné políčko.
 • Sales bonus – Obchodní bonus
 • Kvartální bonus KPI – Kvartální bonus dle splněného KPI
 • Directors bonus – Ředitelský bonus
 • Year bonus – Roční bonus
 • Standby – Pohotovost
 • Supplemental costs – Více náklady
 • Description – popis
 • Attachment – Příloha – přiložte fakturu v PDF formátu. Ke každé faktuře prosím přiložte schválený výkaz klientem. Může se jednat například o vygenerovaný timesheet v excelu nebo jakýkoliv formát z interních systémů klienta.
  • Kontakt na účetní z mateřské společnosti ARBES Technologies, která má na starost fakturaci:
   Miroslava Pražanová – miroslava.prazanova@arbes.com
 • Cost center – nákladové středisko – automaticky doplněné pole. Povinné políčko.
 • Supervisor – Vedoucí – automaticky doplněné pole. Povinné políčko.
 • Head of divison – Nadřízený – automaticky doplněné pole. Povinné políčko.

Po vyplnění všech políček klikneme na Create (Vytvořit), čímž issue – úlohu vytvoříme.

Na obrázku vpravo vidíme příklad vyplněného issue (úlohy).

 

Workflow (postup založení úlohy)

Proces zpracování faktury probíhá následovně:

 1. Issue – úloha je vytvořena a stav je nastaven na Draft. V tomto stavu můžeme issue editovat.
 2. Po založení issue – úlohy zkontrolujeme vyplněné údaje a klikneme na Ke schválení, a tím spustíme schvalovací proces, kdy nadřízený zkontroluje Fakturu a rozhodne o schválení issue
 3. Pokud je faktura schválena, je předána do účtárny.
 4. Issue je po zpracování uzavřena

Na obrázku vlevo můžeme vidět celé workflow issue (postup založení úlohy).